REJESTRACJA

Dane zgłaszanego kandydata
Imię kandydata:
*
Nazwisko kandydata:
*
Staż pracy na stanowisku dyrektora:
*
Dane placówki oświatowej, w której kandydat jest dyrektorem
Nazwa placówki oświatowej:
*
Liczba oddziałów:
*
Liczba uczniów:
*
Liczba nauczycieli:
*
Adres placówki
Miejscowość:
*
Kod pocztowy:
*
Województwo:
*
Prefiks ulicy:
Adres [ulica i numer]:
* /
Telefon:
*
Adres e-mail:
*
Prosimy o wskazanie organu prowadzącego i nadzorującego placówkę, ponieważ po zakończeniu zostaną powiadomione o udziale kandydata w konkursie.
Organ prowadzący placówkę
Podmiot:
Imię:
*
Nazwisko:
*
Nazwa placówki:
*
Miejscowość:
*
Kod pocztowy:
*
Województwo:
Prefiks ulicy:
Adres [ulica i numer]:
* /
Telefon:
*
Adres e-mail:
*
Organ nadzorujący placówkę
Podmiot:
Kurator oświaty
Imię:
*
Nazwisko:
*
Nazwa kuratorium:
*
Miejscowość:
*
Kod pocztowy:
*
Województwo:
Prefiks ulicy:
Adres [ulica i numer]:
* /
Telefon:
*
Adres e-mail:
*
Dane jednej osoby wytypowanej do kontaktu w sprawie konkursu
Podmiot zgłaszający:
Imię:
*
Nazwisko:
*
Telefon kontaktowy:
*
Adres e-mail:
*
   * Wymagane pola!
* Zapoznałem/ałam się z Regulaminem Konkursu
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wolters Kluwer Sp. z o.o. (WK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.), dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
Zabezpieczenie antyspamowe:
Podaj stolicę Polski
*
Back to Top