Wyniki V edycji konkursu na Super Dyrektora
już 18 października podczas V Kongresu Edukacja i Rozwój!
Idea konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Jak zostać Super Dyrektorem?

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.: pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, pracownicy organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Miesięcznik Dyrektor Szkoły
Kwartalnik Wczesna Edukacja
Patronat honorowy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
Lubuskie Kuratorium Oświaty
Partnerzy
LEX Prawo Oświatowe
www.samorzad.LEX.pl
Linia Progman
Fundatorzy nagród
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Grupa MAC S.A.
Abilix Educational Robot
Centrum Edukacji Filmowej
EPSON
Patroni medialni
prawo.pl
Back to Top